ЗАСТРАХОВКИ

Магазин „ОфисиТе“ е официален представител на „Лев Инс“.

През последните няколко години ЗК „Лев Инс“ АД е безспорен пазарен лидер в автомобилното застраховане, което съставлява най–големия дял от портфейлите на общозастрахователните компании в България.
Най-значимото предимство е фактът, че ЗК „Лев Инс” АД е дружеството с най–големи застрахователни резерви. Същите са заделени в съответствие с всички законови изисквания и са контролирани от Комисията за финансов надзор на Р. България. Този факт превръща дружеството във финансово най-стабилното на българския застрахователен пазар.

СОФТУЕР

Магазин „ОфисиТе“ е официален представител на „Microinvest“. – ценоразпис

Софтуерните решения на Microinvest успешно автоматизират всички дейности, свързани със следенето и контрола на
стоки, валути, операции и документи. Те са създадени, за
да предложат модерно решение за оптимизация на бизнес процесите в съвременната фирма.

Носител на 4 златни медала от Международния панаир в Пловдив: 1997 – Златен медал за най-добра интелектуална разработка
2000 – Златен медал за разработка на продукт Microinvest Дъга 2001 – Златен медал за разработката “Офис във Вашата длан”
2009 – Златен медал за иновативен продукт Microinvest Cyber Café Фирмени офиси в София, Варна, Бургас и Велико Търново;
Широка дилърска мрежа от над 130 дистрибутори в 65 града в България;

Сподели с приятели: